Healing

Jag har arbetat som Reiki terapeut sedan 2015. 

Reiki är både kraftfull och mjuk. Reiki arbetar i samklang med andra terapier. Reiki är inte någon religion. 

Healingens syfte är att du ska känna dig avslappnad och lugn efter behandlingen. 

Du kan uppleva värme, glädje och förlösande tårar efter en session. Kom ihåg att du bestämmer själv hur ofta du önskar behandling.

Jag har utbildning för Reiki healing och det är en japansk teknik för stressreducering och avslappning som gynnar läkningsprocesserna i kroppen. Jag kan utföra healingen på plats och det fungerar på distans. Du behöver inte någon speciell tro, då det är en universell energi. 

Healing  gör gott. Reiki används utomlands inom sjukvården. Reiki healing är klassad som Friskvård enligt Skatteverket.

Jag är medlem i www.forenadereikiforbundet.se