Healing

Jag har arbetat som Reiki terapeut sedan 2015. 

Reiki är både kraftfull och mjuk. Reiki arbetar i samklang med andra terapier. Reiki är inte någon religion. 

Healingens syfte är att du ska känna dig avslappnad och lugn efter behandlingen. 

Du kan uppleva värme, glädje och förlösande tårar efter en session. Reiki öppnar upp det som behöver komma till ytan. Jag erbjuder ett kortare samtal i samband med sessionen.

Jag har utbildning för Reiki healing och det är en japansk teknik för stressreducering och avslappning som gynnar läkningsprocesserna i kroppen. Jag kan utföra healingen på plats och det fungerar på distans. Du behöver inte någon speciell tro, då det är en universell energi. 

Healing  gör gott. Reiki används utomlands inom sjukvården. 

Jag är medlem i www.forenadereikiforbundet.se