Jag har arbetat som Reiki terapeut sedan 2015. 

Reiki Master/Lärare 2019 The Usui System of Natural Healing.

Reiki är både kraftfull och mjuk behandlingsmetod. Reiki arbetar i samklang med andra terapier och med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på med energiförrådet. 

Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet. Reiki är inte någon religion, men kan däremot användas som ett verktyg för personlig och andlig utveckling. Vare sig man är troende eller icke troende. 

Utöver att ge sig själv Reiki finns det också meditationer och övningar som man kan använda i sin vardag. 

Healingens syfte är att du ska känna dig avslappnad och lugn. Healingen gör dig avstressad. Healingen samarbetar med kroppens egna förmåga att läka. Hur reikienergin ska användas bestämmer klientens egen kropp.

Du kan uppleva värme, glädje under en session och många somnar under behandlingen. Reiki öppnar upp det som behöver komma till ytan. 

Jag har utbildning för Reiki healing och det är en japansk teknik för stressreducering och avslappning som gynnar läkningsprocesserna i kroppen. Jag kan utföra healingen på mottagningen  fungerar också på distans. Du behöver inte någon speciell tro, då det är en universell energi. 

  1. När kan du behöva Reiki?
  2. När du har smärta i dina muskler.
  3. När du känner kroppslig stress
  4. När du känner mental stress.
  5. När du känner oro
  6. När du behöver djupavslappning
Val 1Distanshealing. Kontakta Susanne på mail eller telefon vid bokning så kan vi prata om vad du du behöver. Du får en skriftlig sammanställning  på din mail inom ett dygn efter sessionen.
Tid 60 minuter.
Du betalar när du bokar.

Val 2 Mottagningen. Scanning, Chakrabalansering och healing. Scannar  känner av din kropp. Chakra/energihjul. Balansering av dina chakra för att hitta eventuella obalanser.
Healingen healar hela dig.
Tid 90 minuter.

Val 3 Mottagningen. Här på mottagningen tar du emot  healing i en lugn och varm miljö.
Tid 60 minuter.


 Reiki används inom sjukvården i flertalet länder.

 Reiki klassas enligt Skatteverket som rehabiliterande friskvård.